01Pathfinderเบิกทาง ผู้เบิกทาง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องโดยรับความท้าทายในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม นี่คือวิถี Asahi Kasei

รายละเอียด คลิก

02Messageข้อความ

ด้วยพันธกิจกลุ่มของเราในการมีส่วนร่วมในชีวิตและการใช้ชีวิตเพื่อผู้คนทั่วโลก เราสร้างคุณค่าใหม่จากมุมมองของลูกค้า ในฐานะบริษัทที่มีส่วนร่วมกับสังคมในด้านต่างๆ

รายละเอียด คลิก

03At a Glanceในชั่วพริบตา

กิจกรรมและลักษณะของกลุ่ม Asahi Kasei แสดงเป็นตัวเลข

รายละเอียด คลิก

04Follow the Tracksตามรอย

กลุ่ม Asahi Kasei ได้เปลี่ยนแปลงพอร์ตธุรกิจในเชิงรุกเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกวัย

รายละเอียด คลิก

05What We Createdสิ่งที่เราสร้างขึ้น

Asahi Fabric ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ Asahi Kasei ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนด้วยการจัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพสูงสุดมากมายในราคาต่ำสุด

รายละเอียด คลิก

06Archivesหอจดหมายเหตุ

ดูว่า Asahi Kasei มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยรับความท้าทายในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดศตวรรษนับตั้งแต่การก่อตั้งของเราได้อย่างไร

รายละเอียด คลิก

07 100 Stories 100 เรื่องราวของร้อยปี

การรู้อดีตคือการรู้อนาคต เราสามารถก้าวไปข้างหน้าในแบบ Asahi Kasei ร่วมกันได้ด้วยการแบ่งปันว่าเราสร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร

รายละเอียด คลิก
(ภาษาอังกฤษ)